Åkeriverksamhet

Vi har även en åkeriverksamhet för leveranser vid trånga utrymmen som specialitet, som till exempel i Visby innerstad. Här arbetar vi tillsammans med Gotlands Åkericentral.

Videofilmer YouTube

Bilder