Tomtgränsmurar

Låga murar

Höga murar

Stenpelare/Staket

Inmurning av pooler/badbaljor/soprum/växthus m.m

Altaner/verandor/uteplatser

Kantsten/etagemurar

Renovering/rengöring av gamla murar

Kalkstensgångar/kalkstenstrappor